ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2008

ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕು

ಕಂಗಳ ಒಳಗೆ ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕು
ನಲ್ಲೆಯ ಒಲವು ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕು
ನೋವುಗಳ ಬಲು ದೂರ ನೂಕು
ಸವಿನೆನಪುಗಳು ಬದುಕಲು ಸಾಕು
ಬಾಳಿದು ನಿಂದು ನೀನೆ ಮುಕ್ಕು !! :)

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: