ಶನಿವಾರ, ಮೇ 29, 2010

ಅಂಕು-ಡೊಂಕಾದ ಇಳಿಜಾರು ದಾರಿ

ಬಾನಿಗೆ ಏಣಿ ?

ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ಹಸಿರು ಗುಡ್ಡ

ಬಂಡಿಪುರ ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಮೆಗಳು

ಬಂಡಿಪುರದಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪೊದೆ

ಈ ಹೂವಿನ ಹೆಸರೇನು ( What is the name of this flower) ?- ಇಕ್ಸೋರ ಕೊಕಿನಿಯಾಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿಮೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟುಕಿಸಿ

ನಸುಗೆಂಪು(ಪಿಂಕ್) ದಾಸವಾಳ (ಗೋಗಿ)Ka. gōgi Deckanee hemp, Hibiscus cannabinus. Te. gō̃gu, gōnu id.; gōṅgūra leaves of H. cannabinus. DED(S) 1813

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟುಕಿಸಿ

ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡ v/s ಹಸಿರಿನ ಮರ

ಕದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೀರು

ಮರ, ಬಾನು ಮತ್ತು ಜೆಟ್ಟಿನ ಹಾದಿ

ಐಹೊಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವನ ಗುಡಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಕೆತ್ತನೆ

ಐಹೊಳೆಯ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ(South Indian) ಗುಡಿ

ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವುದು

ಇದು ಯಾವ ಹೂವು ಹೇಳುವಿರಾ? --- ಮಳೆ ಲಿಲಿ


ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟುಕಿಸಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 28, 2010

ಪಣಂಬೂರಿನ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವುದು

ಪಣಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ನೇಸರನು ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವುದು

ಮೋಡವೆಂಬ ಮಬ್ಬಿಗ ನೇಸರನೆಂಬ ಬೆಂಕಿಚೆಂಡನ್ನು ನುಂಗುತ್ತಿರುವುದು

ಬಾದಾಮಿಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬನಶಂಕರಿ ಗುಡಿಯ ಗೋಪುರ

ಬಾದಾಮಿಯ ಹತ್ತಿರವೆ ಸಿಕ್ಕ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ(ನೇಸರ್ಗದಿರ) ಹೂವು

ಬಾದಾಮಿಯ ಗವಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕೆರೆ

ಬಾದಾಮಿಯ ಗವಿಗಳು ಬಾನಿನ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ

ಐಹೊಳೆಯ ದುರ್ಗದ ಗುಡಿ

ಕೂಡಲಸಂಗಮದ ಚೆಲುವಿನ ನೋಟ