ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2008

ಕಣ್ಣಂಚಿನ ಮಿಂಚು

ಕಣ್ಣಂಚಿನ ಮಿಂಚಾಗಿ ಬಂದೆ
ಕಣ್ಣಿಂದ ಬರುವ ಹನಿಯಾಗದಿರು
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಯುವೆ ನಿನ್ನ
ಓ ನಲುಮೆಯ ನಲ್ಲೆ
ನೀನಿಲ್ಲದ ಈ ಬಾಳೊಲ್ಲೆ
ನೀ ನಗುತಿರು ನನ್ನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: