ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2008

ಒಡಲು-ಒಡವೆ

ಒಡವೆಗಳ ಗೊಡವೆ
ನಿಂಗೇಕೆ ಚೆಲುವೆ
ಒಡಲಲ್ಲಿ ಒಲುಮೆಯ ಚೆಲುವು
ಒಡನೆಯೆ ಒಡರಿಸುತಿರೆ
ಮನಸುಗಾರರು ನಿನ್ನ ಕಯ್ಸೆರೆ
ನಡೆ ನಿನ್ನ ಮೀರಿ ಮೇರೆ
ಹೆಣ್ತನಕ್ಕೆ ನೀ ಮಾದರಿಯಾಗಿರೆ

ನಡೆ = character, conduct

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: