ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 12, 2010

ಮೆಂತ್ಯದ ಪಯಿರುಮೆಂತ್ಯದಿಂದ ಬಗೆಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
೧. ಮೆಂತ್ಯದ ಬೀಜವನ್ನು ದೋಸೆ ಸಂಪಣ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ
೨. ಮೆಂತ್ಯದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪರಾಟ
೩. ಮೆಂತ್ಯದ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಪಲಾವ್
೪. ಮೆಂತ್ಯದಸೊಪ್ಪಿನ ಗೊಜ್ಜು

http://en.wikipedia.org/wiki/Fenugreek

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: