ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 05, 2010

ಕೆಸವಿನ ಎಲೆಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

http://dsal1.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.0:1:2012.burrow
Ka. kēsave, kē̆su, kesa, kesavu taro, Colocasia antiquorum

Skt. kemuka-, kecuka-, kevūka, kacu-, kacvī-

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: