ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 29, 2011

ಕರಿಯನ ನೆನೆ

ಕೂದಲನ್ ಇವ ತುರುಕಾರ್ತಿಯರ ಕಾದಲನ್
ಕೂರ್ಪನ್ ಇವ ತಾಯ(ಯಸೋದೆಯ) ಕಾಡುತಿರ್ಪನ್
ಕರುಗೊಲ್ಲನ್ ಇವನೇ ಇವನೇ ಕರಿಯನ್

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: