ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 28, 2011

ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ - ಯಾರು?

ಎಶ್ಟೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕಡೆ ’ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮನ ಕ್ರುಪೆ’ ಅಂತ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಬ್ಬಾಳ = ಕರು+ಪಾಳಮ್ಮ = ಕರ್ಬಾಳಮ್ಮ = ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ

ಕರು=ದೊಡ್ಡ, ಮಹಾ
ಪಾಳಮ್ಮ = ಪಾಳ್ಯದಮ್ಮ = ಹಳ್ಳಿಯಮ್ಮ = ಗ್ರಾಮದೇವತೆ

ಮಹಾ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ = ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ :)

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Guruprasad Timmapur ಹೇಳಿದರು...

I was quite pleasantly surprised to see both of your blogs.. one is about verification, which is my profession and the about Kannada, my love...

interesting etimology about KabbaLamma..Also I would request you to post about the history of kollapuradamma... I have these temples around the villages of bangalore and sometimes even in bangalore... I doubt that Kollapuradamma is actually Kolhapur Mahalaxmi, whose temple might have been built by the marathas who came here in the time of Peshwes and shivaji... do share you thoughts..

please do inform me about your reply on may mail guruprasad.rt@gmail.com

Guruprasad Timmapur