ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 2006

ಚಿತ್ರ-ಕಾವ್ಯ ೨


ಕುದುರೆಮುಖ
ಎಷ್ಟು ಸುಖ!!
ಹಸಿರಿನ ರಸದೌತಣ
ನೀಡುತ ಬಾಗಿನ
ಹರಸುತಿದೆ ಯಾತ್ರಿಕನ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: