ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 23, 2012

ಬೈರಪ್ಪನವರೂ, ಸಂಸ್ಕ್ರುತವೂ
ಬೈರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ,ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಣಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ(ಮೇಲಿನ ಕನ್ನಡಪ್ರಬದ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ). ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅಣಿಮುತ್ತುಗಳು ಹೀಗಿವೆ:-

"ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಶೆಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕ್ರುತವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು"
ಮಂದಿಯಾಳ್ವಿಕೆ(democracy) ಇರುವ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಶೆಯನ್ನು ಹೇರುವುದು ಎಶ್ಟು ಸರಿ? ಅದೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂದಿಗೆ ದೂರವಾಗಿರುವ ನುಡಿ ಮತ್ತು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ನುಡಿ. ಇದರಿಂದ ಎಶ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳೆಕೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇರಿದರೆ ಅವರು ಆ ನುಡಿಯನ್ನು( ಸಂಸ್ಕ್ರುತವನ್ನು) ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯಬಲ್ಲರೆ? ಇದರ ಬಗೆಗಿನ ಅರಕೆಯ ಓದು( research study) ಆಗಿದಿಯೆ? ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ’ಸೀಳ್ನೋಟ’(analysis) ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ..ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೈರಪ್ಪನವರು ತಿಳಿದು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆಯೆ?. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ವಿಶಯವನ್ನು ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವುದು (ಆದರಲ್ಲೂ ಕ್ಲಿಶ್ಟವಾದ ಸಂಸ್ಕ್ರುತದಂತಹ ಬಾಶೆಯನ್ನು) ಮಂದಿಯಾಳ್ವಿಕೆಯ ಬಯಕೆ/ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.


"ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಬಾಶೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪೂರಕ"
ಹೇಗೆ ಪೂರಕ? ಕನ್ನಡ ಒಂದು ದ್ರಾವಿಡ ನುಡಿ. ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಒಂದು ಇಂಡೊ-ಯೂರೋಪಿಯನ್ ನುಡಿ ಎಂದು ನುಡಿಯರಿಗರು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕ್ರುತದಿಂದ ಪದಗಳನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದುದರಿಂದ ಬೈರಪ್ಪನವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾತು ಪರ್ಶಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಶಿಗೂ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಮೇಲಿನ ದಾಟಿಯಲ್ಲೇ ’ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಬಾಶೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪೂರಕ’ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ(ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಬಾಶೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪೂರಕ)ಹೇಳುವುದು ಎಶ್ಟು ಸುಳ್ಳೊ/ಪೊಳ್ಳೋ ಅಶ್ಟೆ ಸುಳ್ಳು/ಪೊಳ್ಳು ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವ ಮಾತು.


"ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಅದ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ"
ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಗಾದೆ/ನಾಣ್ಣುಡಿಯೊಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು - "ಎತ್ತಿಗೆ ಜರ ಬಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಬರೆ ಎಳೆದರಂತೆ’. ಸಂಸ್ಕ್ರುತದ ಅದ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬಾಶೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಲಿಯುತ್ತದೆಯೆ ಹೊರತು ಕನ್ನಡವು ಹೇಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ? ಬದಲಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಂಸ್ಕ್ರುತದ ಪ್ರಬಾವದಿಂದ ಅವರ ಕನ್ನಡವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರುತಕಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಸ್ಕ್ರುತದ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲೆಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಇರಬೇಕೆನ್ನುವ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡದ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆಯನ್ನು/ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆ ಹಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಅದ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ತೀರ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ(ಹಲವು ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ, ನುಡಿಯರಿಮೆಯ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ) ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಪಡೆಯಲಾಗದು.

"ಶುದ್ದ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ"
ಯಾವುದು ಶುದ್ದ ಕನ್ನಡ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದು ಕಶ್ಟ. ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಬೆರೆತ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಶುದ್ದ ಕನ್ನಡ ಎಂದು ಬೈರಪ್ಪನವರು ತಿಳಿದಂತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವುದು ಅಣ್ಣೆಗನ್ನಡ/ಅಚ್ಚಗನ್ನಡವೇ ಹೊರತು ’ಶುದ್ದಗನ್ನಡ’ವಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಬೈರಪ್ಪನವರು ಹೇಳುವ ’ಶುದ್ದಗನ್ನಡ’ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಬೆರೆತ ಕನ್ನಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಶ್ಟು ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

"ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನಶ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ"
ಸದ್ಯ...ಇವರು ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯದೇ ಇದ್ದುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಸನದ ಆಡುಗನ್ನಡ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ’ ನಾಯಿನೆರಳು’, ’ಗ್ರುಹಬಂಗ’ , ’ಜಲಪಾತ’ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅಶ್ಟು ಮಂದಿಯೊಲವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೈರಪ್ಪನವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಬೆರೆತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಶತಾವದಾನಿ ರಾ.ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಎಶ್ಟು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೊ ಅಶ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿಯನ್ನು ಬೈರಪ್ಪನವರು ತಲುಪಿರುತ್ತಿದ್ದರು.

17 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

ವಿವೇಕ್ ಶಾನುಬೋಗ ಹೇಳಿದರು...

ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಬರತ್.. ಅಗತ್ಯವಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಹಿಂದಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಲಿ ಅನ್ನುವ ಇವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೂ ನನಗೇನು ಅಂತರ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೋ ಅವರು ನೂರು ನುಡಿ ಕಲಿಯಲಿ. ಯಾರ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅವರವರ ಅಗತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿ, ಆದರೆ ಹಳದಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ,, ಜಗತ್ತಿನ ಬಣ್ಣವೆಲ್ಲ ಮಾಸಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಹಳದಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಇಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೋಲಾಗಲಿ.

ಅನಾಮಧೇಯ ಹೇಳಿದರು...

Majority of urban kids today feel that they do not need Kannada, They converse mostly in English even with their parents, friends, neighbors, and siblings. They feel they will NEVER use Kannada practically. They feel that the only language they would ever need is English. They may want to learn French or Mandarin or German (as it is the case in most schools now - Delhi Public School for example and other international schools). So, just because some do not see the need or necessity should it be made mandatory?

In the name of Democracy, why should they learn Kannada or any language, they should have complete freedom to choose, why force anything at all in that case?

Nimage Kannada bEkiddare neevu kaleyiri, bEdadiddare bEda anno choice koDteeva?

Moreover, a language develops when it learns to accept good things from other languages. For example, eega Kannadadalli "Blog" or "Email" or "Bus" anno padagaLu iveya? We have accepted so many words from other languages, so have we from Sanskrit. So Sanskrit has become an integral part of us now. Bharat, you name is a Sanskrit name, same with you Vivek.

The day we stop to accept other languages is the day when our language and vocabulary becomes stagnant. One way to understand the true meanings of many Kannada words now is to learn Sanskrit. It is in this context that Bairappa seems to have said, because I think in similar ways.

Look at the words we use today in Kannada: bhaashe itself is from Sanskrit. mattu ("tu" daatu), maatu, hEru, vastu, vishaya, klishta, aashaya, pooraka, pada, ಅದ್ಯಯನ, ಎಚ್ಚರ, ಪ್ರಬಾವ, ಕ್ರುತಕ, ವಿವರಿಸು, ತೀರ, ಶುದ್ದ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಸದ್ಯ, kaaraNa! heege saaviraaru padagaLu sErikoNDide.

Neeru is from Tamil. illa, avanu, avaLu, haalu (paal), heNNu (poNNu) etc etc. Similarly, Kannada language has a LOT of words that are still actively used in Tamil. So Tamil Kannadakke pooraka anna bahudEno haagiddare.

yeshtO padagaLu sikkaapatte transform aagi eega original form nalli irOdilla, bhaasheya vondhu bhaagavaagirutte.

Priyank ಹೇಳಿದರು...

ಅನಾಮಧೇಯ ಅವರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ.
ಹೌದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅವರು ಕಲಿಯೋದು ಬೇಡ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತರೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದವರು, ಕನ್ನಡ ಕಲೀತಾರೆ.
ಒಂದು ನುಡಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಪದಗಳು ಎರವಲು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಸರಿ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಕಲಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿಗರು, ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದರೆ ಏನು ತಪ್ಪು? ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನುಡಿಗಳ ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಡೋದು? ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಡೋಕೆ ಆಗೊಲ್ವಾ?

ಅನಾಮಧೇಯ ಹೇಳಿದರು...

Priyank,

"ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅವರು ಕಲಿಯೋದು ಬೇಡ"

heegidre sari bidi, if you can keep all languages optional, but I dont think many on enguru would support that view. They would want everything Kannada :) alva?

"ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತರೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದವರು, ಕನ್ನಡ ಕಲೀತಾರೆ"
-- Bangalore nalliddre baree English gottiddre saaku alva? :)

"ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಕಲಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಸರಿಯಲ್ಲ"
-- avari sari ansiddu avru hELtaare, nimge sari andiddu neevu hELteera! avra views na support maado jana idaare, adanna virOdhiso jana idaare! yaavudu sari, yaavudu sari alla annOdu individual preferences mEle depend aagutte.

nanna School nalli Sanskrit mattu Kannada compulsory: hErike alla, adara benefits gottirorge gottaagutte gottillade irOvrge gottiralla.

"ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನುಡಿಗಳ ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಡೋದು?"
-- hErike yaava form nalloo sari illa ... Kannada compulsory maaDOdooo hErike annta hELakkaaguttaa? yallaavdannoo hErike annO haagidre makkaLige School annOde hErike ... yaavudu hErike, yaavudalla anta thiLiyuvudu individual preferences mEle depend aagutte ....


"ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಡೋಕೆ ಆಗೊಲ್ವಾ?"
-- naanoo kannadiganE, nannanooo summane bittidre naanu English kooda kaleetaa irrlilla! English, Kannada jothe Hindi kaltirOdu tumbhaa voLLedu anta nange ansutte so that I know multiple languages. When I can learn multiple languages why not, why deprive our children of languages that they can so easily learn. Anyway, here again, I realize that we will differ in opinion but ....

Priyank ಹೇಳಿದರು...

ಅನಾಮಧೇಯ ಅವರೇ,
ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಹೇರಿಕೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗಿದೆ. :-)
ಒಂದು ನುಡಿಯನ್ನಾಡುವ ಜನರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನುಡಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಕರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ, ಯಾಕೆ ಕಲಿಸಬೇಕು? ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಕಲಿಯುವ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಲ್ಲವೇ !
ಮತ್ತೆ,ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಜನರು ಕಲಿಯುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿರೋದು ಯಾಕೆ? ಹಿಂದಿ ಕಲಿಸಲು, ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಬಾಶೆ ಅಂತಲೂ, ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಕಲಿಸಲು, ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಕನ್ನಡದ ತಾಯಿ ಅಂತಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರೋರನ್ನ ನೋಡಿದರೆ, ಇವರ ಉದ್ದೇಶ "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎಂಬುದೋ?" ಅಂತ ಡೌಟು ಬರುತ್ತೆ.
ನೀವೂ ಈ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಬೆಂಬಲಿಸೋರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೀರ.
"ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ" ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಕ್ರುತದ ಮಾತನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.

ಅನಾಮಧೇಯ ಹೇಳಿದರು...

"ಒಂದು ನುಡಿಯನ್ನಾಡುವ ಜನರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನುಡಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಕರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ, ಯಾಕೆ ಕಲಿಸಬೇಕು?"

- neevu Hindi kalitiddheero illavo gottilla, aadare namma sarkaara nanage Hindi kalisidakke naanu chira ruNi. nannanteye saaviraaru janaru chira ruNigaLe. nanna snEhitarellaroo thankful aagidaare.

- Hindi ban indaagi Tamilu naaDina halavaaaaru janaru, 2 generations, are repenting. They wish they had learnt Hindi. Most Tamil people I have met have wished they had learnt Hindi too and think their past Govts. were stupid in banning Hindi. So, we would be depriving our next generations from learning a language when they could have.

- Yes, there are people who think they did not need it, who think otherwise, but learning additional language is always great even if you disagree with me.

"ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಕಲಿಯುವ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಲ್ಲವೇ"
-- yaaru aasaktaru yaaralla annuvudu yellinda thiLiyuttade?

"ಹಿಂದಿ ಕಲಿಸಲು, ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಬಾಶೆ anno suLLu"

-- RaashTra Bhaasheyo allavo, adanna nambuttEvo illavo annOdu suLLalla, adu bareee vondhu nambike! naanu adanna Raashtra Bhaashe anta voppalu nanage thondare illa.

"Jana Gana Mana"vu Raashtra Geete alla anno janarooo iddaare ... nOdiddEne ...

"Saare Jahaan se Accha", "Vande Maataram" hELuvudilla annO janaranooo nODiddEne ...

ivellaa namma namma Raashtrada image and bhaavaneya mEle depend aagutte ...


"ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಕನ್ನಡದ ತಾಯಿ ಅಂತಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡು"

-- neevu nambirO "Dravida Bhaashe" annOde suLLu aagirabahudu ... Dravida Bhaashe anta oppidarooo Tamil bhaashe inda bandaddu Kannada anta kooda hELUttaare ... Indo-European Language annOdu classification ashte ... theories na nija yendu, saakashtu theory gaLu suLLaagi nintive, so vondhu theory yannu nija vendu nambidaaga adara aache iruvudellaa suLLaage kaaNutte ...

naanu Samskrita da prabhaava ide anta hELIde ashte ... matthe vOdhi nODi ...

"ನೀವೂ ಈ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಬೆಂಬಲಿಸೋರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೀರ"
-- suLLo nijavO, aa Bhaasheya prabhaavada bagge naanu hELiddu ashte. eega Kannadadalli yeshtu Samskritavide endare Samskrita is integral to it. For example, even the name KARNATAKA is from Sanskrit. nimma hesarooo koooda Samskrita da prabhaava (prabhaava annOdoo kooda ...) ... adanna naanu hELIddu ashte ... nimma hesara artha tiLidu koLLa bEkaadare nimage samskrita da artha gottira bEkaagutte anta hELide ashte, yaakendare Priyank alliro complex word samskritadinda bandirOdu anta hELide ashte (for example only) ...

ಅನಾಮಧೇಯ ಹೇಳಿದರು...

kannadigaru sanskrit/hindi accept madkollana antha idkolona. E Hindi jangagalu Kannada accept madkothara? Illa medhavigalange mathadthare. Kannadavu beda , Hindi bashe nu beda. englsih saku prapachavannu thiliyoukke. Idannu accept madkollalla E sanskrit jana. Ivara uddesha konege kannada bashe yenne Hindi jothe vilina madodu. (Yaru mathadtha illa antha). Adakke kage maharaj( Education minister) central schools open madlikke support madtha irodu. English people yavattu barathiya bashigalige mosa madilla. E hindi jana ekathe hesaralli hindiyethara bashegalannu vilina madlikke horattiddare. Idu ekathe yalla Hindi mukanthara Hindu dharma gatti madbeku anthe hucchu kalpane. Taahi bashe yanne ista padadvanu ? innu Hindi yannu bavanathmaka vagi appikollidvudilla. English sarvaswa aguttade a smaayadali.

Hindi herike kanditha Hindu darmakke marakavaguttade. Hindi yavaru namma bashe kannada kaliyada mele namagyake beku e Hindi Bashe> english saku.

ಅನಾಮಧೇಯ ಹೇಳಿದರು...

Preetiya Anamadeya(1)

"E Hindi jangagalu Kannada accept madkothara?"

So, nimge problem irOdu Hindi bhaashe inda alla Hindi janagaLinda, avaru namma bhaasheyanna accept maaDtilla anta. So the source of the problem is different in your case. Tackle (oppose, critique etc) the people not the language.

"Ivara ("sanskrit jana", whoever they are) uddesha konege kannada bashe yenne Hindi jothe vilina madodu"

-- hehe "Sanskrit Jana"s and hEge "vilina" maaDtaa idaare anta tiLililla!


"English people yavattu barathiya bashigalige mosa madilla"

- i love your categorization "Hindi People", "Sanskrit People", "English People", "Kannada People", so you have PEOPLE ISSUES and not language issues ;)

-- Kannadakke yaavdaadroo threat antiddre adu ENglish inda. Younger generations prefer English over Kannada. Current generation children converse in English ONLY (wherever you go in India). Just go to a Children's park and observe children conversing they prefer English over Kannada, NOT HINDI or SANSKRIT. So, if there is a threat to Kannada development as a language then it is English, neither Sanskrit nor Hindi. Please observe and think to understand.

"E hindi jana ekathe hesaralli hindiyethara bashegalannu vilina madlikke horattiddare"

-- naaanu "Hindi Jana" alla, naanu pakkaaaaa "Kannada Jana", naanu BHarateeya, aadare naanu Hindi education na support maaDteeni! Hindi kaletiddrinda nanage loss yenoo aagilla benefits jaasti ide. nanna Kannada abhimaana yEnooo kammi aagilla.

"Idu ekathe yalla Hindi mukanthara Hindu dharma gatti madbeku anthe hucchu kalpane"

-- sorry, but yaavudu "hucchu kalpane" anta nange doubt / confuse aagtaa ide ;) :P

"Hindi herike kanditha Hindu darmakke marakavaguttade"

-- yellinda yelligO hOgtide topic :)

"Hindi yavaru namma bashe kannada kaliyada mele namagyake beku e Hindi Bashe"

-- As I said before you are hurt by some people not the language itself. So your issue is at a different level - People Issue ...


"english saku"

-- nimma "English Jana" koooda Kannada kalyallaa swami, so English hEge Acceptable????????e?!@!@(_@**@!^&&@ artha aagalla nange! namage English bEku, Hindi bEda!

-- Hindi janru sari illa anta naavoo avara haage aaDbEkaa ... Tamilaru 3-4 decades back hEge aaDtaa idro Kannadadavru eega haage aaDtaa irO haag ansutte.... now Tamils repent and am sure future Kannadigas will ...

ಅನಾಮಧೇಯ ಹೇಳಿದರು...

Preethiya bahu baasha anamika Kannada mitra,

My comments is on both langauage and people.

Gandhiji yavaru heliddaru pratiyobba bharathiyanu muru bashe kaliya beku antha. Ondu English (for Interntaion communication)
2. Hindi ( for national communication)
3. South Indian languge ( for state Local commuication)

Idannu estu sariyagi kendra srakara alavadiside.

All the state govt in India supporting Hindi as per the three langauage formula in govt schools excepts TN.

Why the central governament is not maintining/supporing the same rule for CBSE/ICSE school in all over India.

Can you give me an example any schools teaching south Indian lang In Uttara Pradesh.

Why BJP GOVT/RSS Govt not opening any state governament English Medium schools in karnataka. They are supporing/giving assistance to CBSE school and syllabus.(Because of Hindi) Is there any program to protect Kannada langauage education or program to start to State Syllabus English schools.

samkrutha kannadada mathru basheyalla. Kannada Influence agide aste. Kaarana Hindu darmika acharane yinda.Duradrustavath yaaru mundalochane madalilla.

English yavattu Bhartiyarige oppikolluvudilla adare E Samskrutha/Hindi infulence tappisalikke mattu namma kannada moola padagalannu ulisalikke adu avasyaka. Illadiddare kanditha dravida bashe galu Samksrutha/Hindi yalli vilinvaagi kannadave Hindi jothe swaaha aguttade. Idannu, Tamilu sahodararu entu(8) dasakagala indeye yochisi Hindi oppose madiddu.Adakke eega Tamilu tannande ada sarvaboumathva ide.

Byrappanavaru yaake Kannadavannu CBSE schools nalli Compulsary madi antha Helatha Illa.

Grameena samskruthye bharathada samskruthi. Bharatha Halavu samkrithigala desha. Eka samkrthi Madalu sadyave? Kanditha illa .
Haage eka bashe madalikke sadyave illa.

Cristian dharma pracharakke Banda Kittle Kannada Nigantanne rachisida.
Santha Sisu nala sharifaru kannadalle kannada haadu galu Bandavu.

Aaadare Hindu Dharma pracharakaru kannadavanne kolegeyuthiddare. Adakke heliddu Dakshina Bharataddalli Hindi Herike Dharmada ekathege dhakke antha.

Yavude uttara Bharathiyaru kannada samkruthiyannau Oppada mele Naveke Hindi Samkrithiyannu oppabeku.

ಅನಾಮಧೇಯ ಹೇಳಿದರು...

Preetiya eka-bhaashaa anaamika Kannada bandhuvE ;)

nimage Hindi, Kannada, matthu English barutthe anno nambike nanagide! Samskrita vondhu nammibbaranna differentiate maadabahudu ashte :) so neevoo bahu bhaasha mitrare :)

TN did not implement the three language formula and who has lost? Entire nation knows an additional language and they repent it today. Talk to a Tamilian to ask if he wished he had learnt Hindi, most say they should have, they wished they did. Yes, you will find some who are happy without it but take a statistic.

Yes, it is unfortunate that no other (South or East Indian) language is taught in Uttara Pradesh or anywhere else. It is just unfortunate.

"Is there any program to protect Kannada langauage education or program to start to State Syllabus English schools"

-- Kannada fans and Politicians are demanding to make all schools Kannada medium upto grade 5 and you are talking about Govt. starting English Schools!

-- naanu Samskruta Kannada da maathru Bhaashe anta yelloooooo hELillaa (yaakandre naanu bhaashaa vijnaani alla). Kannada Influence agide aste antaane hELirOdu. Influence aagOdu when we adopt words that a language lacks, for example BUSsu, CARu, Tomato, Blog etc etc. Bere bEre languages inda adopt maaDkoNde English anno bhaashe kooda ishtu chennaagi bELdirOdu.

-- eega, "Karma" anno pada kannada dalli yEnu? "Dharma" annOkke? "kartavya" annOkke? "sambandha"? "bandhu"? "mitra"? "Karnataka"? "bhaashe"? "preeti"? "prema"? "priyank"? "priya"? "nitya"? "dina"? heege halavaaaru padagaLu dina nitya ("nitya"?) da padagaLaagive, adaralli duraadhrushta annOdu enoo illaaa! illi Hindi Dharma prachaaraNe annOdoo illaa! heegE vondhu bhaashe bELeyuvudu! tannade padagaLanna shistisi athava bEre bhaashe inda adaopt maadi koNdu!

"kanditha dravida bashe galu Samksrutha/Hindi yalli vilinvaagi kannadave Hindi jothe swaaha aguttade"

-- ivellaa sallada bhaya mitrare! Kannada adhbhuta bhaashe, yaavudO vondu weak bhaashe allaa! it will retain its identity in the midst of all the other world languages! summanE sallada hedarike ashte! nanage nanna bhaashe, nanna bhaasha abhimaanada mEle nambike ide. Naanu kannada priya haaganta para bhaashaa dhweshi alla.

"Adakke eega Tamilu tannande ada sarvaboumathva ide"

-- Tamilu sarvaboumathva hondirOdu yaava reethili? Kannada dashtu bELadilla adu. Tamilu janaru swaabhimaani gaLu, adu eegina maathallaa balu hindi na maathu. Tamil Naadi nalle modala Hindi Prachaarak Samithi iddiddu, so they were open until recently. Tamil had developed as a language of reckoning far before they began to oppose Hindi. So there is no relationship between Hindi (or other language opposition) and rise of a language.

-- Children in Private Schools are learning French, German, Mandarin etc along with Kannada, English, Hindi, and Sanskrit! and you want to deprive our poor Govt. School Children of an opportunity to learn a new language. Who is better placed in the world?

neevu samskriti, bhaashe, jana yellavanna mix maaDtaa ideera. eka bhaashe maadi anta yaarooo hELtaa illa mitra :)

Hindu Dharma prachaarakaru kannada kannadavanne kolegeyuthiddare!!!!!!
BasavaNNa Hindu dharma prachaaraka, Akka mahadEvi, Kanakadaasa, Purandaradaasa, DVG ivarellaroo! bErellara moola grantha Samskrita dalli ira bahudu aadare prachaara kannada dalle! yellinda nimage heegellaa ansutte gottilla!!!

Uttara Bharathiyaru Kannada samkruthiyanna oppadiddare adu avara misfortune! avaru oppalillavendu naavu oppa baaradu anno logic sari illa ansutte :) avaru gooobe gaLu, haaganta.....

ಪ್ರಶಾಂತ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು...

ಲೋ ಅನಾಮಧೇಯ, ಮೊದಲು ಹೆಸರು ಬರೆದು ಅಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆಯಪ್ಪ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರೋನು ಅಂತಿಯಾ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋಕೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನಾಚಿಕೆ? ಇಂತಹ ಮುಶಂಡಿ ಗುಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಬರಿ ಮೊದಲು.

ಆಮೇಲೆ ತಮಿಳರು ಹಿಂದಿ ಕಲಿದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಧಾರ? ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ತಮಿಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸೆ ಪೂರ್ತಿ ತಮಿಳುನಾಡಾ?

ದ್ರಾವಿಡ ನುಡಿಯೇ ಕಲ್ಪಿತ ಅನ್ನುವವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗೆಗಿನ ಹೊತ್ತಗೆ ಓದು.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತೀಯಾ.. ಆಯಾ ನಾಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವಂತ ಭಾಷೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನೀನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಕ್ಳಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯ ನುಡಿ ಕಲಿತು ಕಾಸು ಎಣಿಸಲ್ವಾ? ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂದವಿಲ್ಲದ ಹಿಂದಿ, ಸತ್ತು ಹೋಗಿರೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಡ್ಡಾಯ ಅನ್ನುವುದು ಹೇರಿಕೆಯೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ ಅನ್ನುವುದು ಹೇರಿಕೆಯಲ್ಲ.

ಹಿಂದಿ ವಲಸಿಗರೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನುಡಿಯ ಪಾಡೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬಾರಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರದವರು ಗೂಬೆಗಳು, ಹಂಗಂತ ನಾವು ಗೂಬೆಗಳಾಗಬೇಕಾ ಅನ್ನುವ ಕತೆ ಹೇಳುವಿಯಂತೆ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ,, ನಾವು ಗೂಬೆಗಳೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಇಲ್ಲಿಯ ನುಡಿ ಕಲಿಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸ, ಜೀವನ, ಆಚಾರ,ವಿಚಾರ ಏನು ಬೇಡ, ಈ ಊರು ಇರೋದೆ ಹಿಂದಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾನಾಡಿ, ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೊಕೆ ನಿನಗೆ ಹಿಂದಿ ಬೇಕೆನೋ,, ನಮ್ಮ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೋ ಅಂತಹ ಹಿಂದಿ, ಹಿಂದಿಯೋರ ವಲಸೆ ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ.

globalkannad ಹೇಳಿದರು...

Prasanth gowdre,

Swalpa oratgi mathnadthiri antha ansutte.
Adre ee gattu devegowdruge, sadananda gowdru ge,kummannage, yediyurappa ge,siddaramanna ge yarigu illvallri. Bahusha ee vishaya helidre avakke ABC heldange.

Second line leaders bari bucket idiyodralle kala kaliyuttavare

Adakke kumvempu heliddu.

Huluva yogiya nodallii.
deshave mulugali , rajyave aliyali huluvudava biduvade illa.

Muttige haakali sainikarella hulvudvanu bioduvude illa. antha

namma karma, ee mannina maklu, raitha para antha, adhunika basavanna antha hesarelikondu rajayada adhikara ididuru adre.

Eeevkke gaddeli hulalikke laykku adikara madlikke saadya illa.
papa avarige ee arive illa . huluvad bittre/kesaru erachu rajakiya bitre enu helidru artha agolla.

Summane naavu/neevu time waste madtha iddivi ansutte.

Kanndave hoda mele, ee nannina maklu yaaru address ge irolla ri.

Nammuralli naave gulamaraga beku ee nan makla manda buddiyinda.

bidi ondu sala ...kke benki bidmele buddi baruttade.

ಅನಾಮಧೇಯ ಹೇಳಿದರು...

Globalkannad ...

Kannada yaavdho kaanji peenji bhaashe anta neevu thiLidirO haagide neevu! adara buDha jOraagide! ee bhayagaLu bareee namma Bangalore, Mysore anta city gaLalli ashte! Hassan, Shimoga anta kadegaLallooo kooda English bhoootha yedhe yetthide: makkaLu English nallE maataaDtaare. Bangalore allanthooo baree English aagtaa ide.

So, nimage kaaLaji iddalli makkaLige Kannada maataadalu prErEpisi: Hindi matthu Sanskrit inda alla thondre English inda.

Hindi, Sanskrit kalyalla annObadhlu Karnatakadalli Kannada anivaarya maaadi. itararu kannada kaliyuva haage maadi, neevu Hindi/ Sanskrit / English kalyalla annOkkinta. ivella baree languages, people are the problem that I see in this forum.

naanooo English, Hindi, Tamil, matthu Sanskrit kaltideeni aadare Kannada abhimaana yeLLashtoooo kadime aagilla. pakkaa Kannadiga naanu. Neevooo Hindi kaltideera ansutte alva, nimma Kannada abhimaana kammi aagidya adrinda?

vondhu bhaasheyanna kaliyalu oppodarinda Gulaama aagabEkilla. "gulama"-"maaleeka" annOdu namma manastitigaLu.

Problem yellO iddu solution bErEllo huduktaa iddre adanna manda buddhi annOdu. threat yellide anta ariyade baree Hindi oppose maaDteeni, Sanskrita bEda anta kitthaaDtaa ideeraaa, English anno MONSTER na tackle maadree modlu ...

ANM

globalkannad ಹೇಳಿದರು...

Anamadeyare,

Neevu kannadigaru antha Heltha iddera. Nanage nimma vruthi enu antha tilkondilla. Adendaru irali Nimma vaakyakke barona:

"ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತರೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದವರು, ಕನ್ನಡ ಕಲೀತಾರೆ"

Gurugale, nimge hotte hasivadre mathra oota madodu. Illadidre madodillia. Haage Kananda baashe illa anda mele yaaru kananda kaliyolla.
Adakke kannada anukula agange madbeku. abittu hindi ankula agaange madtharalri ee swadish HIDISH peoople.

( ex: Namma metro hogi Nodri).

Current namdu
Jaaga Namdu
Duddu namdu Ide
Janagalu Namdu
Adikara mathra Hindi Janagaladu.
Nodi OBB MD change madbeku andre Halli Delhili iro chariman kelbeku.
Mukya mantri gu poer illa.

Innu yaari IAS officers kannada dvaru iddare,

Avaru adudde aata, Avaru madudde oota, EEGA tibahsa anthare amele. Hindi anthare.

Neevu nijavaglu kannadigargidre Kannda Abihriddige/rakshanege Enu Madbeku antha Heli. Adbittu adyavudo samkrtha anthe, Hindi Anthe antha pungi Bidabedi.

Eeega Pungi bitre keloru yaru illa. Prathiyobba Taahi bashe kannadigani gottu adara novu.

Nanage bengalurinalle hutti belada kannada makkala manasthi nu gottu, halliyanda prapachadalli iruvavara kannadigara manasthini gottide.

rastiyavaadi kanndigara manasthini gottide. Halligalu idre rastra. Hindi/smakrutha idre maatra rastra alla.

Dakshina bharathiyaru (dravidaru) basha pranthyagalu ( rajyagalu) rachane yada mele sahodararanthe badykuthiddare. Adre eeega jaganikarad samayadalli namage english beke vina Hindi athava sanskrit alla.

Kannadada makkalu /kannada da samkrhi jagathika mattake eraDE irodu karana enandre English kaliyade irodu.

Yaaru Hindi yannu oppose madthailla adre hindi herike mukanthara.kannada rayada namma udyogada hakkanne kithkoltha iddare e nakali rastiyavadi ekathe emba manusyaru.

Railway yalli Namma neldalli Bekagidda D group naukarige yaake Bihardinda vishesha railinalli thandu parkishe bareshbekagittu.

Bashe annuvudu ondu samrajyatdha sankehta,ondu gumpina sanketha. avra AA pradeshalli avara akkugallannu ethara basheya gumpu Daali madi nirnama madodu EE prajprabuthvadalli Anyaya.

Sumaru Eradu savira Ithihaasa iruva kannadakke ganarajyagalu emba bharatha deshada okkutada vyavashteyalli, samvidhanadalli rakshane inda mele. Unity in diversity antha Hegaguttade, Adu allade E Hindi Vaaadhigalu Samvidhanada astravannu Balasi Ondu Baratha deshada Samkrithiyada kannadavanne sravananasha maduthiddare.

Adakke Heliddu, swathantra sikkiruvud Hindi Rajyagalige mathra.

Dakshina Dravida Rajyagaligalla. Ondu thara Nammaannu Thirdclass citizens thara nodatha iddare.

Andu "Englsh"ara Gulamaragiddivi EEga "Hindish" ara Gulamaraguttidivi aste.

Ondu rajyada bashe,samkruti,prajegalannu rakshisalu sammvidhana illa anda mele. Adego helthara ee rajakiya medhavigalu 'unity in divesity' antha.

Ee sahithigalu, Ee rajakaranigalu pungi bitre yaaru kelodilla samanya kannadaigaru.

Haagene, SL byrappanavru, obba sahitya lokada diggaja irabahudu. Aadre Avaru kanditha adhunika lokada basha vignyanada diggaja ralla. Adudarinda avaru Este Samkrutha /Hindi antha pungi udidaru yaaru kelodilla. avara anuyagale kelabeku aste.

Neevu kannadigaragiddare, neevu kshemavagiddare,Kanndadinda /Neladinda/ Srakarkardinda jeevana kandu kondiddare markuttayalle bekadastu kannada naadina sithi gathigalu, 2020 kannda state antha books galu ive thangondu odi arthaguttdae.

Adu bittu ee sanskrit/hindi annodu bittu kannada heligegai nimma samrthkke thakkanthe nimmade ada roopadalli kannada belavanigeyalli bhagiyaagi. automatic aagi bharatha desha uddara aguttade.

Adbittu ekathe/Hindi/samkrutha/rastyiathe natha pungi bidabedi. Modalu nimma kannada berannu sar madikolli.

globalkannad ಹೇಳಿದರು...

Anamadheyare,

Maneli naavu neevu preethi madidarere, school hogi teech madidre kannada prema allari agau huddara agolla. Nimma tahige yaradru thondre kodakke bandre enu madthiri?

Kote ulibeku andre. Bari raskhsane madidare agolla yrigala mele akramana madbeku.

Namma duradrusta, antha gandu rajakiya nayaka karnatakadalli illa. Yella Bucket idiyore.

Idu agabekagiddu, vidhan soudadalli. Yaaru tHale kedisi kollalla. Summane naavu neeu blogs baradi baradi time waste madkobeku aste.

Namma rajakaranige avaru kannada uddara madodu bedaa at least kannada bagge karnataka adalithadalli engathide antha thiliyokke thale illa. Innelli uddara agutte. Idu mugiyada kathe,

tRafic control madalikke rules and regulation beku.adbittu traffic bagge kathe heltha kuthkondre neeve agli/nave agli follow moddolla.

aagene KANNADA BAGGE rules and reulations madidre/impliment madire yavanu kemma kagalla. thika muchkandu kalithare, amikandu badukthare, Illadiddare enu agolla.

Summane naavu time waste madkothidivi. Kelvaru kannada hesaru helkondu hotte thumbkathare aste. iNNU KELAVARU RASTRA ANTHA HELI HOTTE THUMBKATHARE ASTE

===============
Kannada yaavdho kaanji peenji bhaashe anta neevu thiLidirO haagide neevu! adara buDha jOraagide! ee bhayagaLu bareee namma Bangalore, Mysore anta city gaLalli ashte! Hassan, Shimoga anta kadegaLallooo kooda English bhoootha yedhe yetthide: makkaLu English nallE maataaDtaare. Bangalore allanthooo baree English aagtaa ide.
===========================
Kannada abhvruddi pradhikara, Kannada sahitya parisath ivaralla sabhe, samarambagslli karcha madthare madakke enu roga avakke. Puksatte caru, duddu sikthude maza madathare.

Sarvajanikaru enu madthare paapa varige enu gottu. Kannada bashe/bhumiya muligi hogtah ide antha.

Ade SL byrappa yaake helbardagittu CBSE yalli kannada compulsaory madi antha. adbittu samskrutha madi/ hindi madi/ Rastryiyathe antha pungi budthare. Ella janagalu bucket idiyore.

KELAVARU RASTRIYATE ANTHE HUGLEBBISI HOTTE THUMBAKTHARE INNU KELAVARU KANNADA ANTHA HELI HOTTE THUMKOTHARE.


THANKS,

bye

ಅನಾಮಧೇಯ ಹೇಳಿದರು...

1) nimage makkLu innoo illaa annsutte adakke hELde school ge hOgi anta. nimmge madhve aadhmEle nimm makkLuna Kannada medium, Govt. schoolge, sErsteeralla aaga matthe maataaDONa

2) vayri yaarooo illaa reee, avarige avara bhaashe mEle prEma ide ashte. namage namma bhaashe mEle prEma iddre ee vayri, dwesha, kote rakshaNe yellaa bEkilla. namm makkLige, namma janarige namm bhaashe mEle prema baro haage maadi saaku. aaga thiLyutte vayri bErelloo aache illa, bEre yaavdho bhaashe alla, avellaa nimma kalpane ashte ...

3) Kannada da kOte bhadravaagide namma haLLigaLalli, namma Bangalore/Mysore bittu bErellaa kade. Bangalore nalli bhadravaagilla annsOdu English vyaamohadinda. nimage adu kaaNtaa illaa yaakandre neevu yaaru vayri alvo avaranna vayri vayri anta nOdi nOdeee kurudaagtaa ideera ashte .... kaNN theredu nOdi, sumne sallada bhaya yaake?

4) haudu, raajakeeya asahya, para bhaashaa dwesha asahya, raajakaaraNigaLanna tharaatege thogoLee aago haagidre.

5) ivellaa time waste alla. Love your language not hate someone else. ee message sikkre saaku.

6) "Namma rajakaranige avaru kannada uddara madodu bedaa at least kannada bagge karnataka adalithadalli engathide antha thiliyokke thale illa. Innelli uddara agutte. Idu mugiyada kathe"

-- reeeee ... Kannada udddhaaraa yaakreee maaDbEku, adEnu kettiro bhaashenaa? Kannada bombaaatttaagide, yellaa bhaashegaLiginta uddhaara aagide, Kannada janaranna uddharisi, avara English vyaamoha kammi maadsi ... Hindi - Samskrita vayrigaLalla, vayri antiddre English anta arthaa maaDkoLLeee aagaaa Kannada janara uddhaaraa aagutte ... Kannada tanage hakkina paalannu padiyutthe (it will get what it deserves - great respect and love), nammellara English vyaamoha ee daridrakkellaa kaaraNa, nimage adu kaaNtaa illa, sumne yaaro goobe north indians aaDodanna nOdi maraLaagideeraa ...

:)

preetiya,
ANM

ಪ್ರಶಾಂತ ಸೊರಟೂರ ಹೇಳಿದರು...

ಪ್ರಶಾಂತ ಗೌಡರೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ.
"ಅನಾಮಧೇಯ" ತಮಿಳು/ಸಂಸ್ಕೃತ/ಹಿಂದಿ ಪಂಡಿತರೇ ತುಸು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತಾ ಯಾಕೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ "ಕನ್ನಡ"ದ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ ಅದರ ಆಳ/ಹರವು ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ.
ಹೆಸರು ಬರೆದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣವಂತೆ.
- ಪ್ರಶಾಂತ ಸೊರಟೂರ