ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2017

ನೆನಪಾಗದೆ ನೆನಪಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಬಲ್ಲೆಯಾ?

'ಕರಿಯ-೨' ಓಡುತಿಟ್ಟದ 'ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಬಿಮಾನಿ ನಾನೀಗ' ಎಂಬ ಹಾಡು ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನೊಳಗೆ ಈ ಹಾಡು ಹುಟ್ಟಿತು.

ಆ ಇನಿತಕ್ಕೆ(tune) ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿತು.
----------------------------------------------
ನೆನಪಾಗದೆ ನೆನಪಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಬಲ್ಲೆಯಾ?
ಓಲಯ್ಸದೇ ಒಳಗಿಂದಲೇ ಒಲವಾಗಬಲ್ಲೆಯಾ?
----------------------------------------------

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: