ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 13, 2007

ಸೇಬು- ತರಂಗಸೇಬಿನಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತರಂಗ ಎಬ್ಬಿಸಿ ...ಬರುವ ಹನಿಗಳ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವ ಹುಚ್ಚು ಆಸೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: