ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 04, 2016

ನಲ್ಗೊಳದ ಮೊಗದೊಳ್...

ನಲ್ಗೊಳದ ಮೊಗದೊಳ್
ನಸುಗೆಂಪಿನ ನನೆಹಲ್ಮರೆಯ
ನುಣ್ಣಿಂಪಿನ ಬಂಡನು ನೆನೆ
ನೆನೆದು ಬಗೆ ಸೊಂಪಾಗಿರಲ್

ಕೊಳಮೊಗದ ಚೆಲುವನೀರಲಿ
ಅಲೆನಗುವು ಮೆಲ್ಲಗೇಳುತಿರಲ್
ಒಲುಮೆ ಹೆರೆಯನು ಮಾರ‍್ವೊಳೆದು
ಬಳುಕುವನು ಸುಂಯ್ಯೆಲರ್ ಬೀಸುತಿರಲ್

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: