ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 09, 2011

ಮೊಗೇರ/ಮೊಗವೀರ ಅಂದರೆ ಏನು?

ಮೊಗೆ = ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಲ್ಲಿ/ಚೆಂಬಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳದಿಂದಲೊ, ಹೊಳೆಯಿಂದಲೊ, ಕಡಲಿನಿಂದಲೊ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಎಮನೊ ಮತ್ತು ಬರೊ ನುಡಿಗಂಟಿನಿಂದ:-

Ka. moge to take water with a vessel out of a pond, tank or stream for one's use, ladle out (any fluid with a small vessel out of a larger one), scoop, bale; n. state of (water) being sufficient to be taken (out of a pond, etc.);

ಹೀಗೆ ಮೊಗೆದು ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮೊಗೆಯುವವರು=>ಮೊಗೆಯರು => ಮೊಗೇರರು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಮೊಗೇರ/ಮೊಗವೀರ ಎಂಬ ಜಾತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿದೆ.

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

ಡಾ. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಹೆಗಡೆ ಹೇಳಿದರು...

olle graamar blog ....

Unknown ಹೇಳಿದರು...

ಚಂದ್ರಿಕಾರವರೆ,
ತಮ್ಮ ನಲ್ವಾತುಗಳಿಗೆ ನನ್ನಿ
-ಬರತ್